Udforsk

Runddysse Haastrupvej 28 – her ligger en 5.600 år gammel runddysse. Det er ifølge Lademanns Leksikon Fyns største og smukkeste runddysse. Kammeret er placeret på en 16 m bred jordhøj, der er omgivet af 21 store rundsten. Stedet er et besøg værd.

Gravanlægget Frydenlund Ved Strandby Mark har Moesgaard Museum været i gang med udgravning af et gravanlæg fra ca. 3600 f. Kr. Gravanlægget har ligget skjult under en gravhøj fra den yngre bronzealder. Udgravningen blev tildækket september 2012. Man kan læse om udgravningen på www.frydenlundsarup.wordpres.com. Anlægget ligger i Haarby sogn.

Gisselhøj Gisselhøj er formodentlig fra den ældre bronzealder 1800–1000 år f. Kr. Den er 6 m høj og 26 m i diameter. Der er informationstavle på stedet.

Jordløse Kirke er bygget omkring år 1200 af egnens bønder – og beslutningen om at bygge den er sandsynligvis blevet taget på bystævnet. Den blev helgenviet til Sct. Jost – en helgen, der led martyrdøden i Rom i år 165. Sct. Jost forbindes med helbredende kræfter, og mange er valfartet til Jordløse i middelalderen for at søge helbredelse ved kirken. Kirkens 3-fløjede altertavle er skåret omkring 1515 i Claus Bergs værksted i Odense. Kirken er åben i dagtimerne ved henvendelse til graveren på telefon: 25 54 75 10

Søbo er en gammel sædegård, som nævnes første gang i 1442. Hovedbygningen er opført 1720’erne. Søbo Gods er på 201 hektar

Valdemar Atterdag (1340-75) ønskede ikke “at åerne skulle løbe i stranden uden først at have gjort landegavn”. Hattebæk Mølle omtales første gang i skriftlige kilder i starten af 1500-tallet.

Damsbo Gods Damsbo Hovedgård oprettes i 1552 af Jacob Mikkelsen Brockenhuus ved en sammenlægning af 3 enestegårde.

Jordløse Smedje Ifølge data fra lokalhistorisk arkiv ved vi, at der har været smedje Landevejen 32 siden 1729. Ved folketællingen i 1787 boede smed Jens Rasmussen 48 år og hustru Birgitte Mogensdatter 70 år i smedjen. 14 år senere i 1801 bor de to stadig i huset – nu som aftægtsfolk, mens smedjen er overtaget af Anders Zachariassen og hans hustru Christiane Iversdatter. Desuden bor deres to små børn og konens søster Anna Iversdatter i huset.